Zubočárník proměnlivý - Thera variata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Housenka zde vyobrazená byla nalezena na zakoupeném vánočním věnečku, kde v klidu napodobovala výborně jehličí, kterým se dále i živila. Bylo to překvapivé- ta housenka musela v pořádku přežít asi porážení stromu, jistě sběr větví, jejich přepravu, stříhání vhodných větviček, výrobu věnečku, jeho vystavení v prodejně a převoz zakoupeného věnečku až k nám na vánoční stůl. Povšiml jsem si jí až po několika dnech…

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny i horské polohy, smrkové lesy.

Živná rostlina: Smrk, méně často borovice, jedle

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje housenka. Letová perioda V.-VII, VIII-IX, housenky v VI.-VII., VIII.-V. Píďalka vzrostlých lesů, aktivní v noci.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh