Zubočárník zelený - Colostygia pectinataria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Knoch, 1781

Biotop: Vyšší polohy až hory

Živná rostlina: Různé nízké rostliny, svízele, kopřivy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Let od V.- VII., housenky VIII.-V. Druh s noční aktivitou, dosti rozšířený druh.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh