Proměny v životě motýlů

Část 3. líhnutí motýlů

Poté, co se dospělá housenka jakoby znovu svléká- což po vylíhnutí z vajíčka činí postupně většinou čtyřikrát, (protože její chitinová pokožka se postupně jen plní a vypíná, není ale schopna růstu), nakonec se však pod její starou pokožkou neobjeví jako doposud větší housenka ale měkká, rychle tuhnoucí kukla (viz minulou část). Podle toho kde se housenka, podle zákonů daného druhu kuklí, má budoucí motýl před sebou příslušný způsob líhnutí. Někdy se musí vyhrabat ze země, rychle opustit mraveniště, opustit štěrbinu v rostlině, kde housenka žila, protlačit se připraveným, malým otvorem v pevném hustém zámotku a pod. My pochopitelně sledujeme líhnutí u druhu, kde je vše volně vidět – u babočky žahavkové (Aglais urticae)- stejně, jako když jsme sledovali kuklení.

Předchozí část celé proměny naleznete zde: část 1. líhnutí housenek

Předchozí část celé proměny naleznete zde: část 2. kuklení

Jednotlivé fáze proměny

Opět se podívejme na detail

1) Dospělec v kukle je plně vyvinut – líc předních křídel s kresbou již jasně prosvítá

2) Objevila se štěrbina; to motýl odstrkuje protáhle trojúhelníkovou část obalu kukly, ve které jsou srovnány (od vnějšího kraje) tykadla, nohy a uprostřed sosák

3) Štěrbina se zvětšuje

4) Motýl vytlačuje přední část těla, posouvá se v kukle dopředu

5) Nyní již vidíme téměř celá, zatím ale „zmenšená“ přední křídla; uvolnil se již pár předních nohou, které pomáhají odtlačovat vylomený kus obalu kukly

6) V tuto chvíli motýl osvobodil tykadla, nohy a vytáhl i sosák, který právě poprvé stáčí, aby ho mohl zatáhnout do úkrytu na hlavě. (Poměrně početná část motýlů má ústní ústrojí – včetně sosáku – zakrnělé; tyto druhy nepřijímají jako dospělci potravu a žijí krátce jen z toho, co nashromáždila housenka). Pod „růžky“ na vytrženém krytu byla schována makadla (jsou vidět na obr. 8 před očima motýla)

7) Motýl již docela opustil „exuvii“ a nastává životně důležitá část líhnutí-musí „vyvěsit“ oba páry zatím „malých“ křídel. Ta byla neuvěřitelně „složená“- stažená uvnitř kukly (obr.1-6) tak, že kresba přesně odpovídala budoucí, „hotové“.

8) Pokud je motýl v této fázi vyrušován, popř. spadne a nenajde vhodný způsob vyvěsit křídla, zůstanou „zmuchlaná“, malá a neschopná nést motýla v letu. Ten uhyne

9) Vidíme rub nyní již narovnaných křídel, která během několika minut postupně ztuhnou; motýlové však ještě většinou čekají i hodinu a více, než poprvé vzlétnou

Předchozí část celé proměny naleznete zde: část 1. líhnutí housenek

Předchozí část celé proměny naleznete zde: část 2. kuklení

Za rozvrh stránek a vytvoření animací děkuji Tomášovi